จิรายุทธ นูแป
เรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าให้มากขึ้นเพื่อนำมาใช้กับบริษัท!

ฝ่ายคลังสินค้า

จิรายุทธ นูแป

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
ชอบทำงานด้านคลังสินค้า และชอบสภาพแวดล้อมของบริษัทSeihatsu
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
มีหน้าที่รับสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งออกและขับขี่โฟล์คลิฟท์
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
ตรวจเช็คตรวจสอบสินค้าเข้าและสินค้าออกให้มีความถูกต้องและขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้องปลอดภัย
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมา 1 ปี ทำให้ปฏิงานได้ดีขึ้นมีความสามารถเฉพาะตัวดีขึ้น เช่นขับขี่โฟล์คลิฟท์การใช้เครนได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพและถูกต้องที่สุดก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจของลูกค้า