สินค้าและอุปกรณ์การผลิต สินค้าและอุปกรณ์การผลิต

สปริงเส้น
สปริงเส้น

ผลิตสปริงความร้อนต่ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดตั้งแต่ 0.1 mm จนถึงขนาดกว้างที่สุด 8.0 mm โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคนิคด้านคุณภาพขั้นสูง เพื่อนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในยานยนต์ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัย (Safety Part) และชิ้นส่วนในเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร

สปริงแผ่นและ precision press
สปริงแผ่นและ precision press

Press Product ชิ้นส่วนโลหะปั้มขึ้นรูป ขนาดเล็กความหนา t0.03~t2.0 และขนาดใหญ่ t0.1~t2.6 โดยการผลิตด้วย Servo Press ล่าสุดที่ 250t (W) สำหรับสริงขนาดเล็กเราใช้เทคนิคพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบิดเบี้ยวจากงานชุบหรือการเกิด Spring back จากการกดปั้มชิ้นงาน

การประกอบชิ้นส่วน
การประกอบชิ้นส่วน

ดำเนินการการประกอบโครงสร้างชิ้นส่วนต่างๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัย (Safety Part) เราสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น สปริง หรือ ชิ้นส่วนโลหะปั้มขึ้นรูป จนกระทั้งการประกอบชิ้นส่วน

แม่พิมพ์
แม่พิมพ์

ผลิตแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ ออกแบบเครื่องตรวจสอบ อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วน จิ๊ก ฟิกเจอร์ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอย่างทันท่วงทีเนื่องจากเราสามารถผลิตทุกกระบวนการได้ในโรงงานตัวเอง นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึงเรื่อง VA-VE อีกด้วย

อื่นๆ
อื่นๆ

นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิตและรองรับความต้องการ เช่น Austemper , Non oxidizing heat treatment furnace , Laser welding machine, spot process welding machine, multi forming machine, washing machine