คุณภาพและอุปกรณ์การวัดค่า คุณภาพและอุปกรณ์การวัดค่า

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ทั้งภาพรวมทำงาน ตระหนักถึงคุณภาพ ราคา และระยะเวลาในในการส่งมอบงานเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

 - ความประสบความสำเร็จที่ต้องการคือความไว้วางใจจากลูกค้า
 - ความประสบความสำเร็จที่ต้องการคือความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน
 - ความประสบความสำเร็จที่ต้องการคือความเป็นไปได้ที่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด

รางวัลและการรับรองคุณภาพจากลูกค้า

ISO・IATF

ISO14001、ISO9001、IATF16949(ประเทศไทย)

อุปกรณ์การวัดค่า

มีการติดตั้งเครื่องวัดแบบภาพ 3 มิติไม่สัมผัสที่โรงงานแต่ละแห่งเพื่อรับรองความแม่นยำของวัตถุเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุที่มีความบางใช้เครื่องมือวัดเดียวกันในแต่ละโรงงานและสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงระหว่างโรงงานให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นมีอุปกรณ์วัดที่ทันสมัยเพื่อให้มีความแม่ยำสูง เช่น เครื่องวัดแบ 3 มิติ และ เครื่องวัด 2มิติแบบไม่สัมผัส เป็นต้น