เทคโนโลยีและจุดแข็ง เทคโนโลยีและจุดแข็ง

ข้อเสนอ VA VE

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคที่มีความสามารถได้ตรวจสอบหน้าที่และการใช้ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่เพิ่มราคาและคุณภาพของสินค้า รูปแบบ วิธีการวัดค่าและเสนอในจุดอื่นๆ ยิ่งผลิตภัณฑ์มีความยากมากเท่าไรก็ยิ่งใส่ใจและใช้ความสามารถทางเทคนิคมากขึ้น

※VAคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
เสนอการลดต้นทุนและพิจารณาไตร่ตรองคุณภาพและการใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น

※Veคือการเสนอการออกแบบจากขึ้นตอนการพัฒนา
เสนอการออกแบบและพิจารณาในเรื่องคุณภาพและการใช้งานหลังจากประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง

แม่พิมพ์ การผลิตแบบแปลนฟิกเจอร์

จากการออกแบบการผลิตการประกอบโครงสร้างจนถึงการผลิตจำนวนมากสามารถทำได้รวดเดียวและสามารถรับมือด้วยเวลาที่เหมาะสมกับเปลี่ยนแบบแปลนได้อย่างกระทันหัน

ยังคงเชื่อมั่นในข้อเสนอVA VEให้เกิดประโยชน์จากประสบการณ์มากมายที่สะสมมา ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาจากการผลิตภายในโรงงานให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่แม่พิมพ์ทั้งกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรวมถึงเครื่องตรวจสอบทั้งหมดที่ถูกออกแบบและผลิตโดยบริษัทของเรา

คุณภาพพื้นฐานของประเทศ

มาตรฐานสูงสุดในวงการธุรกิจ 50%ของช่างเทคนิคมี คุณภาพพื้นฐานของประเทศ ไม่ใช่แค่ฝ่ายเทคนิคเท่านั้น บริษัทของเรายังมีคนที่มีความสามารถอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ดูแล คุณภาพสินค้า รวมถึงการดำเนินธุรกิจ และเราจะสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อให้พนักงานได้มี คุณภาพพื้นฐานของประเทศ

การขยายตัวในต่างประเทศ

โรงงานในประเทศไทยที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 2010ได้มีช่างเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความชำนาญมากกว่า 10ปี ได้เข้าประจำการในทุกแผนกและมุ่งเน้นในการสอนงานให้ช่างเทคนิคในประเทศไทยมุ่งมันที่จะมีอุทิศจนให้ลูกค้าจนถึงตอนนี้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงได้ซึ่งในอดีตไม่สามารถผิตได้ในประเทศไทยและมีต้นทุนที่ต่ำกว่ายิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยไม่ได้ส่งออกแค่ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งออกไปยังประเทศในเอเชียเช่นอิโดนีเซียและประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาเช่นสาธารณรัฐเช็กและสหรัฐอเมริกา

โรงงานที่ประเทศไทยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เทียบเท่ากับโรงงานในประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์การผลิตการประกอบโครงสร้างจนกระทั่งการแมสโปรดักส์นอกจากนี้ประเทศไทยมีเตา austemper อยู่จำนวนน้อย รวมถึงการ heat treatment ที่สอดคล้องกับระบบการผลิต สำหรับชิ้นส่วนโลหะที่มีการชุบเคลือบทางบริษัทได้สร้างกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูงด้วยไลน์การผลิตพิเศษและร่วมมือกับผู้ผลิตในประเทศ