เครือฟ้า ไพคำนาม
อยากลองประกอบชิ้นงานอื่นที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์รถยนต์!

ฝ่ายผลิต(ประกอบชิ้นงาน)

เครือฟ้า ไพคำนาม