จักษ์จิตร์ สูงนารถ
อยากเรียนรู้ทักษะการจัดการกับเครื่องPressทั้งหมด!

ฝ่ายผลิต(ปั๊มขึ้นรูป)

จักษ์จิตร์ สูงนารถ

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
ชอบงานที่ท้าทาย งานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถในหลายๆด้านซึ่งในบริษัทSeihatsu ก็มีแผนกPress ซึ่งต้องทักษะหลายด้าน จึงคิดว่าเหมาะกับตนเอง
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
ดูแลรักษาเครื่องจักร Set up แม่พิมพ์ วัด ปรับค่างานให้ได้ตาม Standard ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและให้ได้ตามแผนการผลิต
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
ผลิตงานให้ได้ตามแผน 100% ของเสียไม่เกิน 2000 ppm ปฏิบัติตามกฏระเบียบและวิธีการทำงานอย่างเคร่งครัดและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมา 2 ปีดูจากผลประกอบการของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "ความก้าวหน้า ต้องมาพร้อมกับการ ปรับปรุงพัฒนา"
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงให้บริษัทเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน