จักษ์จิตร์ สูงนารถ
อยากเรียนรู้ทักษะการจัดการกับเครื่องPressทั้งหมด!

ฝ่ายผลิต(ปั๊มขึ้นรูป)

จักษ์จิตร์ สูงนารถ