ยุทธภพ พร้อมมูล
สามารถผลิตSpring ที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง!

ฝ่ายผลิต(สปริง)

ยุทธภพ พร้อมมูล