ยุทธภพ พร้อมมูล
สามารถผลิตSpring ที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง!

ฝ่ายผลิต(สปริง)

ยุทธภพ พร้อมมูล

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
เพราะบริษัทSeihatsu อยู่ใกล้กับที่พักจึงเดินทางได้สะดวก และคิดว่าบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
งานที่ทำคือการผลิตชิ้นงาน Spring , การทำ Jig รวมถึงตรวจเช็คชิ้นงานที่ผลิตด้วย
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
ผลิตชิ้นงานได้ทันและสามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และพยายามไม่ให้เกิดชิ้นงาน NG
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมา 1 ปี รู้สึกมีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากทำงานร่วมกันเป็นทีม ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีปัญหากัน