ประภาภรณ์ เหล่าภักดี
ควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัดตามกำหนดที่ต้องจัดส่ง!

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ประภาภรณ์ เหล่าภักดี

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
เป็นบริษัทที่มั่นคงและเป็นบริษัทของญี่ปุ่นที่มีความน่าเชื่อถือเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
Support ความต้องการของลูกค้าและออกแผนการผลิตไปยังฝ่ายผลิตเพื่อผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
เรายึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก, แผนการผลิตของฝ่ายผลิตต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
มีการฝึกอบรมทั้งระบบและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนของบริษัทและสามารถส่งงานลูกค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต คิดว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานง่ายต่อการทำงานของสุภาพสตรีหรือไม่?
ทางบริษัทมีการจัดแยกพื้นที่และการทำงานที่ชัดเจนระหว่างผู้ชายและผู้หญิงและพื้นที่ๆทำงาน
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากให้บริษัทมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งด้านคุณภาพของสินค้า ด้านการผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อสำหรับลูกค้า