ย่านทราย บู่ตั้ง
อยากสร้างชิ้นงานที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจต่อไปเรื่อยๆ!

ฝ่ายคุณภาพ

ย่านทราย บู่ตั้ง

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
ชอบงานด้านการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
Sorting งานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบคุณภาพ ลงบันทึกข้อมูลในเอกสาร Reportเมื่อพบงาน NG แจ้งหัวหน้างานให้รับรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
ทำความเข้าใจในส่วนงานที่ทำเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ปฏิบัติงานและหน้าที่ๆรับผิดชอบให้ดีที่สุด
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากการทำงานมา 1 ปีมีความเข้าใจในงานมากขึ้น เช่น ครั้งแรกทำผิดพลาดแต่ก็ถือว่าเป็นการสอนให้เราได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาตนเองได้มากขึ้น
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต คิดว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานง่ายต่อการทำงานของสุภาพสตรีหรือไม่?
มีการจัดระบบหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เหมาะสมกับการทำงานของสุภาพสตรี
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
ตรวจเช็คตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้มีงานเสียไปถึงลูกค้าเพราะการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ