พิกุล แสวงสุข
ไม่ปล่อยให้งานNG หลุดรอดไปเด็ดขาด!

ฝ่ายคุณภาพ

พิกุล แสวงสุข

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
ชอบการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์จึงเข้ามาทำงานที่นี้
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
วัดชิ้นงานและจัดทำ Data ของชิ้นงาน
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
ตระหนักถึงเรื่องเวลาในการทำงานและตรวจสอบชิ้นงานที่วัดให้ดีที่สุด
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา 3 ปี ได้เรียนรู้ระบบการทำงานหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต คิดว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานง่ายต่อการทำงานของสุภาพสตรีหรือไม่?
เนื่องจากบริษัทมีการจัดวางระบบหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นอย่างดีทำให้สุภาพสตรีสามารถทำงานได้โดยง่าย
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการทำงานให้มากกว่านี้ และตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพเพื่อ