สมัคร สมรสหลวง
อยากออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ได้ด้วยตัวเอง!

ฝ่ายซ่อมบำรุง

สมัคร สมรสหลวง

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
A: เพราะตนเองเรียนทางด้านช่างมา ถนัดงานที่ต้องถอดชิ้นส่วน ประกอบชิ้นส่วนและงานฝีมือซึ่งSeihatsu ก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์จึงอยากมาทำงานที่นี่
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
อยู่แผนก Die Maintenance เนื้อหางานคือแก้ไขและปรับปรุง Die
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
แก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม ซ่อมบำรุงให้ได้ผลดี ลดปัญหางาน NG ให้เป็น 0
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมา 3 ปี มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ได้ความรู้ด้าน Die Maintenanceและพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริษัทมีบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ