แนะนำบริษัท แนะนำบริษัท

精気溌剌

นโยบายการบริหารงาน และหลักการการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารงาน
 • ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นที่หนึ่ง
 • ปลูกฝังและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายผลตอบแทนอย่างตรงไปตรงมา
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
 • ให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ลงมือทำก่อนสรุปผลลัพธ์
 • ให้ความสำคัญกับงานของตัวเองเป็นอันดับแรก
 • เชื่อในสิ่งที่ดีเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ไม่ว่ามีการขัดแย้งแบบไหนก็ไม่เกรงกลัว
 • การแข่งขันความเร็วเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มต้นให้เร็วตั้งแต่แรก
 • โลกนี้คนที่พยายามเท่านั้นจะประสบความสำเร็จ เมื่อกลายเป็นผู้แพ้การกลับมาชนะอีกครั้งต้องใช้ความพยายามมากกว่าถึงร้อยเท่า
หลักการดำเนินงาน
หลักการดำเนินงาน
 • ลงมือทำก่อนสรุปผลลัพธ์
 • ให้ความสำคัญกับงานของตัวเองเป็นอันดับแรก
 • เชื่อในสิ่งที่ดีเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ไม่ว่ามีการขัดแย้งแบบไหนก็ไม่เกรงกลัว
 • การแข่งขันความเร็วเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มต้นให้เร็วตั้งแต่แรก
 • โลกนี้คนที่พยายามเท่านั้นจะประสบความสำเร็จ เมื่อกลายเป็นผู้แพ้การกลับมาชนะอีกครั้งต้องใช้ความพยายามมากกว่าถึงร้อยเท่า

นโยบายสภาพแวดล้อมและการจัดซื้อ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

พวกเราบริษัท SEIHATSU มีส่วนร่วมในสังคมโดยเน้นเป้าหมายไปที่กิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงพื้นที่ในท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยผลักดันให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

1. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเรียกร้อง ข้อบังคับต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด

2. พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง กำจัดแหล่งมลพิษภายในบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็พยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด มีการรีไซเคิล, การนำกลับมาใช้ใหม่ และพยายามลดของเสียในทุกพื้นที่ จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมือกับปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายการจัดซื้อ

พวกเราบริษัทSEIHATSU ได้กำหนดนโยบายการจัดส่งสินค้าพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการจัดส่งสินค้าด้วยความเอาใจใส่ต่อCSRและรับผิดชอบกับsupplierและ supply chain

1.ทำการค้าอย่างยุติธรรมอย่างpartnership

การค้าขายอย่างเหมาะสม ให้เกียรติเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความโปร่งใสต่อsupplier ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นสร้างความร่วมมือที่ดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน วางแผนการพัฒนาบำรุงรักษาระยะยาว สร้างความสัมพันธ์ที่เจริญเติบโตและการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ

2.การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนถึงการรักษาความลับ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่เป็นความลับในการดำเนินธุรกิจ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทำร่วมกันระหว่าง Supplier ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลป้องกันอย่างเหมาะสม

3.การส่งเสริมการจัดซื้อCSR

ส่งเสริมการจัดซื้อที่คำนึงถึง CSR “Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ด้านจริยธรรม คุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาข้อมูล การทำธุรกิจอย่างยุติธรรม มีจรรยายรรณในการดำเนินธุรกิจ

4.มุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยจรรยาบรรณ

จะเติบโตร่วมกันและสร้างรากฐานที่มั่นคงในการซื้อขายอย่างไม่เอนเอียง

สารจากท่านประธาน

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2502 และได้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตอะไหล่ที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสินค้าของประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตจำนวน 5 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในโตเกียว นางะโนะ ชิซุโอกะ ซะงะ และนิคมอมตะนครในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

ชื่อบริษัท SEIHATSU คือการที่พนักงานแต่ละคนมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและมีพลังงาน บริษัทที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเหล่านี้คือความปรารถนาที่คาดหวังไว้เมื่อตอนก่อตั้งบริษัท สิ่งที่สำคัญในความปรารถนาของการก่อตั้งบริษัทนี้
คือการศึกษาค้นคว้าในนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เพื่อที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เราจะอุทิศตนด้วยความสามารถทั้งหมดที่มี และจะทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร
เราจะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาโดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนสืบต่อไป

ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท kazuki ota
ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท
kazuki ota

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
SEIHATSU SPRING.CO.LTD
สำนักงานใหญ่และโรงงาน
〒144-0056 Tōkyōto ōtaku Nishirokugō 4-33-5MAP
โรงงานนางาโนะ
〒381-3201 411 Hidaka Nakajo Nagano City Nagano Prefecture 381-3201MAP
โรงงานนางาโนะ ที่2
〒381-3302 Nagano Prefecture Kamiminochi-gun Ogawa-mura Takafu 3494MAP
โรงงานชิซุโอกะ
〒424-0065 Shizuoka city Shizuoka city Shimizu-ku Nagasaki 208MAP
โรงงาน Kyushu (SEIHATSU KYUSHU.co.ltd)
〒842-0103 Saga ken kanzakigun’yoshinogarichō ōmagari 4550 – 51MAP
SEIHATSU
(THAILAND) CO., LTD.
700/948 Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate (Phase 9)
T. Nongkakha, A. Phanthong,Chonburi 20160 MAP
วันที่ก่อตั้งบริษัท
เปิดกิจการ 2 พฤศจิกายน 2502
จัดตั้งบริษัท 12 พฤศจิกายน 2503
เงินจดทะเบียน
10ล้านเยน
ยอดขาย
990 ล้านเยน สิ้นปี 2018 รวมถึงฐานในต่างประเทศ
จำนวนพนักงาน
400 คน ปี2018 ในประเทศ270 ต่างประเทศ130
ผู้แทนบริษัท
ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท kazuki ota
ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท kazuki ota
MIZUHO BANK
SMBC BANK
KIRABOSHI BANK
ขอบข่ายธุรกิจ
① ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนโลหะ สปริงโลหะ โลหะปั้มขึ้นรูป สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
② ประกอบและแปรรูปชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
③ ผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงการออกแบบและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
คู่ค้าทางธุกิจรายใหญ่
ICHIKOH INDUSTRIES, LTD. Koito Manufacturing Co., Ltd. Fuji Xerox Co.,Ltd mitsui kinzoku act Co., Ltd. Ricoh Co., Ltd Valeo Co., Ltd
ยอดขายสุทธิ
ยอดขายสุทธิ

ประวัติความเป็นมา

1959.02
Mr.ota satoshi ก่อตั้งบริษัท OTA HATSUJO ที่ Ota-ku, Tokyo center
1960.12
จากการบริหารส่วนบุคคลได้จัดโครงสร้างใหม่เป็นบริษัท SEIHATSU SPRING และ Mr.Ota Satoshi เข้าดำรงตำแหน่งประธานและผู้แทนกรรมการ
1967.01
สำนักงานใหญ่และโรงงานย้ายสถานที่มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน
1970.03
ก่อสร้างโรงงานนากาโนะที่เมืองนากาโนะ
1977.11
ติดตั้งเตาปฏิกรณ์ให้กับโรงงานสำนักงานใหญ่และจัดตั้งระบบการผลิตแบบเดียวกันกับสปริงแผ่นบาง
1980.05
เพิ่มเงินทุนเป็น 10 ล้านเยน
1988.02
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก บริษัท ฟูจิ-ซีร็อกซ์ จำกัด
1994.06
ก่อสร้างโรงงานชิซุโอกะที่จังหวัดชิซุโอกะ
1994.06
Mr.Ota Tomo ดำรงตำแหน่งประธานบริหาร และ Mr.Ota Terumoto ดำรงตำแหน่งประธานและผู้แทนกรรมการ
1995.05
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Ichikoh Kogyo Co., Ltd.
2000.04
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001
2000.05
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Panasonic Group
2003.01
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
2005.01
ก่อตั้งโรงงานนากาโนะแห่งที่2 ที่จังหวัดนากาโนะ
2007.06
จัดตั้ง บริษัท ในเครือ Kyushu Co. , Ltd
2008.03
การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ บริษัท Precise Kyushu Corporation ในจังหวัด Saga
(อุทยานอุตสาหกรรมตะวันออกของจังหวัด Saga)
2010.12
ก่อตั้งบริษัท SEIHATSU ประเทศไทย
2011.03
ก่อสร้างบริษัท SEIHATSU ประเทศไทยที่นิคมอุสตสาหกรรมอมตะนครเฟส 8
2011.04
ได้รับการรับรองว่าเป็นพันธมิตรชั้นนำ จากบริษัท ฟูจิซีรอกซ์ จำกัด
2015.04
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ SEIHATSU ประเทศไทย.
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9 ย้ายจากโรงงานเดิม
2015.09
ย้ายจากโรงงานเดิมสำนักงานใหญ่มาสร้างโรงงาน Shizuoka ในเมือง Shizuoka
2016.11
บริษัท SEIHATSU ประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ TS16949
2017.06
Mr.Ota Kazuki ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และ Mr.Ota Terufumi ดำรงตำแหน่งประธานบริหารสูงสุด
2018.09
บริษัท SEIHATSU ประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16949

แนะนำโรงงาน

JAPAN
JAPAN
JAPAN
 • สำนักงานใหญ่และโรงงานใหญ่
  สำนักงานใหญ่และโรงงานใหญ่

  〒144-0056 Tōkyōt oōtaku Nishirokugō 4-33-5

  MAP

  TEL:03-3733-4681
  FAX:03-3735-1087

 • โรงงานนางาโนะ
  โรงงานนางาโนะ

  〒381-3201 411 Hidaka Nakajo Nagano City Nagano Prefecture

  MAP

  TEL:026-267-2116
  FAX:026-267-2118

 • โรงงานนางาโนะที่2
  โรงงานนางาโนะที่2

  〒424-0065 Shizuoka city Shizuoka city Shimizu-ku Nagasaki 208

  MAP

  TEL・FAX:026-269-2235

 • โรงงานชิซูโอกะ
  โรงงานชิซูโอกะ

  〒424-0065 Shizuoka city Shizuoka city Shimizu-ku Nagasaki 208

  MAP

  TEL:054-348-2202
  FAX:054-348-2422

 • สำนักงงานใหญ่คิวชู
  สำนักงงานใหญ่คิวชู

  〒842-0103 Saga ken kanzakigun’yoshinogarichō ōmagari 4550 – 51

  MAP

  TEL:0952-51-1230
  FAX : 0952-51-1233

THAILAND
THAILAND
THAILAND
 • SEIHATSU (THAILAND) CO., LTD.
  SEIHATSU (THAILAND) CO., LTD.

  700/948 Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate (Phase 9)
  T. Nongkakha, A. Phanthong,Chonburi 20160

  MAP